"Op Nederlandse bodem klimmen naar de top"

Be the besst, you are

Meer info

Wie zijn wij

Stichting besst is een organisatie die invulling geeft aan de begeleiding van studenten in Nederland, die afkomstig zijn uit Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Stiching besst biedt studenten de ondersteuning die nodig is om een studie en verblijf in Nederland succesvol te laten verlopen.

Wat doen wij

Stichting besst heeft vanaf de aankomst in Nederland intensief contact met de student, gedurende het gehele eerste studiejaar. De student wordt ontzorgd, begeleid en ondersteund. Hiermee zorgt de Stichting besst voor een goede basis, zodat de student zijn of haar doel kan  bereiken: het starten en succesvol afronden van een studie in Nederland.

Stichting besst regelt de reis naar Nederland, de opvang in Nederland en de huisvesting van de student. Samen met de student worden onder meer bankzaken, verzekeringen, inschrijving in het gemeentelijk basisregister en het aanmelden bij de (tand)arts geregeld.

Hoe doen we dat

Met een team van betrokken en deskundige mensen zorgt Stichting besst ervoor dat de student de studie van zijn of haar keuze kan volgen en een eigen weg kan vinden in de samenleving in Nederland.

De mentoren van Stichting besst bieden begeleiding en praktische ondersteuning aan de student en monitoren de zelfredzaamheid. De mentoren doen hiervan verslag in periodieke rapportages.